آمد اما بي صدا خنديد و رفت ...      لحظه اي در كلبه ام تابيد و رفت ...     آمد از خاك زمين اما چه زود ...     دامن از خاك زمين برچيد و رفت ...    ديده از چشمان من پنهان نمود ...    از نگاهم رازها فهميد و رفت ...   گفتم اينجا روزني از عشق نيست ...    پيكرش از حرف من لرزيد و رفت  ...   گفتم از چشمت بيفشان قطره اي ...   ناگهان چون چشمه اي جوشيد و رفت...      گفتمش من را مبر از خاطرت ...     خاطراتش را به من بخشيد و رفت   


بیا که به هم رسیدن دیر است برای فردا...!

تنها ترین تنها
عشق...

 

                                     نه باران

                                                           نه پرنده

                                                                                        و نه عشق ...

   كمي عشق با جاده اي

                                              كوتاه به من مي رسد

                                                                                 زندگي آنقدر بزرگ نيست

                                                                                                            كه من نميرم تا تو عاشق بماني!!!

 

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb22:46 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
بهار...
     دلبرکم برگ ریزان بهار است

                                                 ما به فردایی تکیه داده ایم

                                                                                           که شادی دلهایمان را فریاد میکشیم


پ.ن : فصل من بهار من اومد من پرم از هوای تو....

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb23:5 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
قصه رنج...
    دلبرکم اگر روزی تو چلچله ای را دیدی

                                           سر یک کاج بلند نغمه ای می خواند

                                                                                               گوش کن شاید او

                                                                                                                             قصه ی رنج مرا می خواند!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb19:35 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
لبخند...
     تو شانه های خمیده ی مرا

                                                   با لبخندی ارتفاع می بخشی

                                                                                                           حالا تمام سلول هایم لبخند می شوند ...!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb13:52 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
باید بباریم...
                دلبرکم خیایان ها پریشانی می سرایند

                                                                            باید بباریم دلبرک

                                                                                                        این را لبهای ترک خورده زمین می گویند !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb21:56 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
روزت مبارک...
                            دلبرکم تنها تو را دارم

                                                                       در سایه سار هر چه هست و نیست

                                                                                                                                   پناهم باش...

 پ.ن:روزت مبارک مرد من...دوستت دارم

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb1:48 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
شب...
بگذار شب هایمان سرشار از آفتاب بماند

                                  من تنها ایستاده ام تا سلامت را پاسخی بلند باشم

                                                                      حالا نام تو را می برم آسمان دنیایم آفتاب و آفتابی تر می شود !...

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb23:29 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
شب هایم...
   دلبرکم خورشیدی که از سر انگشتان تو

                                                                    جاری است تمام شب هایم را

                                                                                                                        صبح می شود روزی !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb22:40 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
دستهایت...
    دلبرکم من تمام زمستان را

                                              پا به پای آفتاب پرنده ی دست آموزت شدم

                                                                                           و دیدم که دستهایت از آسمان بزرگ تر است !!!

 

پ.ن : دوستت دارم دلبرکم.امیدوارم تو سال جدید چیزای جدید و خوشی برامون پیش بیاد

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb23:14 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
اشک...
   من که افتادنم چون دانه های باران می رقصد

                                                                       نسیم وار اشک هایت را می شمارم

                                                                                                                               دانه دانه و آغار می شوم!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb19:51 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
فکر می کنم...

     آه دلبركم

                               گاه فكر ميكنم كه جهان كوچكتر از دستان من و توست

                                                                                                               و گاه فكر ميكنم  بگذار بگذريم...

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb19:39 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
صدا...

اين صداي ترك برداشتن قلب من است

                           اين صداي شكستن استخوان هاي رقص من است

                                                             در اين شب كه بغض در مويرگ هاي تنم اتراق كرده

                                                                                                  انتظارت را هنوزم هم به تماشا مينشينم دلبركم!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb9:53 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
به تو رسیدن...
رقص پلک هایت را زیسته ام ، من که

                                       تمام رودهای جهان در دلم شعله ورند

                                                                                 راستی تا دریا چقدر فاصله است؟

                                                                                                             به تو رسیدن کم آرزویی نیست دلبرکم !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb14:52 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
تا کی؟...

درختان به پاس آمدنت سبز ايستاده اند

                               شكوفه ها چون تو نمي آيي شكوفا نمي شوند

                                                             آسمان در كوچه قدم مي زند اما تو شروع نشده اي

                                                                                                  تا كي بايد انتظارت را تماشا شوم دلبركم ؟!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb13:18 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
تنهایی ام...

كفش هايم بزرگ شده اند دلبركم

                                    برمي گردم سايه ام لگد مي شود

                                                                        صداي شكستن استخوان هايم را مي شنوم

                                                                                                                              و تنهايي ام پرپر مي شود!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb12:52 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
خورشید...
        نگاه کن دلبرکم

                                     خورشید لبخندش را از سنگ ترین ها هم

                                                                                                         دریغ نمی دارد تو ببار دنیای دلم می روید!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb12:33 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
نگاه تو ...
گردبادهای هراسان زنجیره ی نگاهٍ تو میشوند

                                             حنجره ام در سکوت نفس می کشد

                                                                                   دستانم فریاد شده اند بارها خوانده ام

                                                                                                                     راز کتیبه ی دستانت را دلبرکم !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb11:17 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
دنیا...
دیدمت امروز چون کبوتری جفت خویش را

                                             خیابان از تو پر شده بود و من تهی تر از خود

                                                                                           دنیا آنقدر بزرگ نیست که ندیدنم را بدوی دلبرکم !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb0:35 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
ما...

دلبرکم درختان آبی را نگاه کن

                          فواره ها را می گویم که آواز می شوند

                                                          و بر شانه های زلال حوض سرازیرند

                                                                                        ما در ساحل آسمان وارونه چون

                                                                                                                   دو رود به موازات هم می وزیم!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb22:20 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
شب...
                 دلبرکم بگذار شب

                                                            هم چنان قصه ی کوتاهی

                                                                                                                       دستانم را تکرار شود!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb0:3 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
دست های نقر ه ای...
     پا به پای تو خیابان ها را

                                      تا دست های نقره ای ات رفتم

                                                                        آن شب که دریا در آسمان می وزید

                                                                                                                      و بر شانه هایمان تماشا می شد!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb21:46 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
می دوم...
  شب بی ماه نفس می کشد

                                                     می دوم از خیابان هایی

                                                                                                      که انتظارت را سر به بیابان نهاده اند دلبرکم!!!  

پ.ن: باز هم قبول شدم ... باز هم شهر خودم ... باز هم دوران خوش دانشجویی

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb13:47 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
باران زمستان

       دلبرکم این بارانهای زمستانی

                                               که بر تنت می بارد

                                                                     از دست هایت گل هدیه ام می شود

                                                                                                                      که خلاصه ی بهشت است !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb19:49 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
آرامش...

            بگذار آرامشت را

                                     هیچ ماهی گنگی به هم نریزد

                                                                        همین روزها باریدنم تمام می شود

                                                                                                                    و تو مرا خواهی مرد دلبرکم!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb22:14 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
زندگی...

     دلبرکم زندگي رقص رنگارنگ حس هایش

                                                           را برايم به نمايش مي گذارد

                                                                                              و من در حسرت گذشته ي ناب خود مي سوزم!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb19:36 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
چشمانت...

          هنوز هم از گفتن

                                               چشمانت درياست واهمه دارم

                                                                                                      من هيچ گاه شنا بلد نبوده ام دلبرکم ... !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb1:0 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
دلیل...

          با هم دوست شده ایم

                                                             تنها به این دلیل که

                                                                                                             برای از هم دویدن بی بهانه ایم !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb14:9 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
آینه...

تو آن دریایی هستی که رودها می دوند در تو

                                              امروز که آینه جوانی ام را پس نمی دهد

                                                                                       در کوچه های استخوانت برهنه تر از آتش می رقصم !!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb23:24 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
بگذار...

دلبرکم بگذار شعری بخوانم

                                   باید حرفی بزنم تا صدایم را نکشته اند

                                                                               باید باران ببارد برگیسوانی که

                                                                                                                چون شادی هایم کوتاه است!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb12:16 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
می خواهمت...

می خواهمت دلبرکم

                    به اندازه ی تمام شعرهای نسروده ام

                                                             به اندازه ی تمام باران های نباریده

                                                                                            حرفهای نگفته و چشم هایی که نگاهم نکرده اند!!!

نوشته شده توسط سمانه در ساعت&nb15:43 | لينك  | 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 

 

 

 تنهاترین شعرم در دفتر ایام     تنهاترین شاعر تنهاترین تنها